Keo Dán Gạch PRIME (20KG)

Màu XÁM.
Bám dính tốt.
Ốp gạch xương Ceramic có hút nước.
Porcelain chỉ lát tới 60x60cm.