Keo Dán Gạch SUPER (20KG)

Màu XÁM.
Siêu bám dính.
Chống thấm tốt.
Porcelain kích thước lớn 1.2*1.2 m.
Đá tự marble, đá nhân tạo.