Gạch Ceramic KC1834

  • BẾ MẶT: NHÁM
  • CHẤT LIỆU: CERAMIC
  • SỐ FACE: 06 Faces
  • VIÊN/HỘP: 10 viên
  • TRỌNG LƯỢNG: 23kg/hộp
  • M2/HỘP: 1.2M2