Gạch Porcelain Bộ M36106 (Đậm Nhạt)

  • Bộ sưu tập: Thái Nguyên
  • Số lượng: 8 viên/hộp
  • Trọng lượng: 28kg/hộp
  • M2/hộp: 1.44m2
  • Độ dày: 8.4mm
  • Độ hút nước: <0.25%