Gạch lát màu đỏ nhạt DV03L

Kích thước
DV03L1: 250x100x12,
DV03S2: 200x200x12,
DV03L3: 300x300x12,
DV03S4: 400x400x14,
DV03L5: 500x500x14,
300x 600 x15,
250x 250 x12,
230 x230 x12

Cân nặng (Kg/viên – Kg/pc)
1,5; 0,8; 2,1; 4,5; 6,8

Màu sắc Đỏ nhạt